Müügi- ja tellimustingimused

Sinutreener.ee OÜ, registrikood 14056949, (edaspidi: SinuTreener) e-poe müügi- ja tellimistingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad e-poes internetiaadressil www.sinutreener.ee


1.    Üldtingimused

1.1.    Toodete ja/või teenuste müüja on Sinutreener.ee OÜ, registrikood 14056949, e-posti aadress on janika@sinutreener.ee.

1.2.    Ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on ostja poolt SinuTreener’ile esitatud. 

1.3.    Sinutreener töötleb teie isikuandmeid vastavalt privaatsuspoliitikale, mis on leitavad Kodulehelt.

1.4.    SinuTreener’il on õigus ühepoolselt Tingimusi muuta ja täiendada, tunnistada Tingimusi osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.sinutreener.ee. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende eeltoodud internetiaadressil avaldamisest. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid müügilepingu sõlmimise hetkel kodulehel esitletud.

1.5.    Ostja nõustub e-poest ostu sooritamisel Tingimustes sätestatuga. Käesolevates Tingimustes sätestatu jäetakse kohaldamata ulatuses, mil need lähevad vastuollu Eesti Vabariigi seadustes sätestatuga. Juhul, kui mõni Tingimuste säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

1.6.    Tingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Vaidluste tekkimisel lahendatakse need pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi kohtus.

1.7.    SinuTreener võib mitte võimaldada Ostjal Kodulehe vahendusel Müügilepingut sõlmida, kui Ostja rikub või on rikkunud mõnda varasemalt sõlmitud Müügilepingut või on ettevõtet SinuTreener muul viisil kahjustanud.

1.8.    Koduleht ja kogu selle sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on SinuTreener’i intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eelpool nimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Ostjal ja kolmandatel isikutel ega meedial õigus SinuTreener’i või muu õiguste omaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. 

1.9.    Lepingu sõlmimisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud SinuTreener’i Tingimustega ja Privaatsuspoliitikaga ning aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.

1.10.    SinuTreener jätab endale õiguse muuta käesoleva e-poe sisu, süsteeme, tehnilisi üksikasju, lahtiolekuaegu, lepingutingimusi, täiendada ja parandada treeningprogramme, retsepte jms.

1.11.    Lisainfo toodete, maksetingimuste või muu kohta võtke ühendust e-maili teel

1.12.    Kodulehel pakutavad retseptid, väljakutsed ja treeningprogrammid on SinuTreener’i intellektuaalne omand. Kliendil puudub õigus eelnimetatud tooteid edasi müüa. Kliendil on õigus retseptide, väljakutsete ja treeningprogrammide abil omandatud teadmisi enda arendamiseks kasutada. Eelnimetatud toodete soetamisega saadud teadmiste edasimüümine suuliselt, kirjalikult või muul viisil on keelatud

1.13.   SinuTreener ei vastuta enda pakutavate toodete ja teenuste müümisel selle eest, et toote või teenuse soetamisel saavutab Klient soovitud treeningvormi, kehakaalu või muu mõõdetava tulemuse. Treeningvorm, kehakaal ja muud mõõdetavad tulemused sõltuvad rohkematest tingimustest, kui üksnes programmi soetamine ja selle läbimine.

1.14.    SinuTreener ei vastuta enda pakutavate toodete kasutamise või järgimise käigus tekkinud terviseprobleemide või vigastuste eest. Klient on kohustatud võtma tarvitusele kõik abinõud ohutuks treeninguks, konsulteerima vajadusel arstiga ning jälgima oma tervislikku seisundit kõigi SinuTreener’i pakutavate toodete tarbimise käigus. SinuTreener kinnitab, et annab treening-toitumis- ja muud nõu ja soovitusi oma parimate teadmiste kohaselt ning soovitused ja kavad on SinuTreener’i teadmiste järgi kasutajale turvalised.

2.    Hinnad ja tasumine

2.1.    Kõik hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

2.2.    Kauba kirjelduses on toodud Kauba nimetus, ühikuhind ja põhiomadused (nn. tehniline kirjeldus). Ostjal on võimalik küsida e-kirja teel SinuTreener’ilt täiendavat infot pakutavate toodete ja teenuste kohta.

2.3. Teenuste ja toodete hinnad ja saadavus võivad muutuda ette teatamata. Samuti on SinuTreener’il õigus igal ajal teha muudatusi teenuste ja toodete põhiomaduste tehnilistes kirjeldustes. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil.

2.4.    Ostja kohustub Müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti.

2.5.    Müügileping kehtib kuni Müügilepingust tulenevate Poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

2.6.    Kauba eest on võimalik tasuda: Krediit- või deebetkaardiga ning arve alusel.

3.    Ostmine SinuTreener’i e-poest

3.1.    Kui Teil esineb probleeme SinuTreener’i e-poes ostu sooritamisega, siis palume pöörduda klienditeeninduse poole e-posti aadressil janika@sinutreener.ee.

7.    Kliendi nõusoleku tagasivõtmine

7.1.    Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusolekul, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise korral ei ole võimalik kliendil treeningkontot kasutada kuni uue nõusoleku andmiseni. SinuTreener käsitleb andmete kustutamise nõuet kui treeningkonto lõpetamise soovi.

8.    Otseturustus

8.1.   SinuTreener võib kliendi eraldi antaval nõusolekul kasutada kliendi e-posti aadressi otseturustusteadete ja uudiskirja saatmiseks. Selleks tuleb kliendil oma nõusolek anda e-poes ostu sooritades, millega klient annab SinuTreener’ile nõusoleku SinuTreener’i pakkumiste ja uudiskirjade e-posti teel saamiseks. Kõik pakkumised ja uudiskirjad edastatakse SinuTreener’i nimel. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid ja uudiskirja, siis tuleb kliendil vajutada SinuTreener’i saadetud e-kirja jaluses olevale hüperlingile või muuta oma eelistust kliendikonto seadetes e-poes või esitada vastav soov kaupluses.

9.    Kliendi isikuandmete ülekandmine, kustutamine ja säilitamine

9.1.    Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete ülekandmist, parandamist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti.

9.2.    Kliendi soovil isikuandmete ülekandmiseks või kustutamiseks tuleb kliendil saata allkirjastatud avaldus SinuTreener’i e-posti aadressile janika@sinutreener.ee. SinuTreener vastab kliendi taotlusele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast Kliendi taotluse saamist.

9.3.    Kliendi isikuandmeid hoitakse ainult elektroonilisel kujul Eestis ja Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil asuvates serverites. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks.

10.    Meditsiiniline teadaanne

10. 1. Kõik OÜ Sinutreener.ee (https://sinutreener.ee) pakutavad programmid ja retseptid on ainult informatiivsel eesmärgil.

10. 2. Programmidess ja retseptides sisalduv teave on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Teave on SinuTreener’i treenerite ametiõpingute tulemus. See teave ei ole mõeldud asendama arsti või muu tervishoiutöötaja nõuandeid ega mistahes teavet, mis on ravimi etiketil või pakendil. 

10. 3. SinuTreener’i programmides ja retseptikogus olev teave ei ole sobilik terviseprobleemi või haiguse diagnoosimiseks või raviks ega ravimite või muu ravi määramiseks. 

10. 4. Konsulteeri alati oma arsti või muu tervishoiutöötajaga enne mistahes ravimi või toidulisandi ( ka taimse või homöopaatilise toidulisandi) võtmist või mõne terviseprobleemi ravimist. Kui Sul on või kahtlustad, et on meditsiiniline probleem, võta viivitamatult ühendust oma arsti või kiirabiga. Ära jäta tähelepanuta professionaalseid meditsiinilisi nõuandeid ega viivita professionaalse abi otsimisega selle programmi käigus õpitu tõttu.

10. 5. Ära jäta tähelepanuta professionaalset meditsiinilist nõuannet ega viivita professionaalse abi otsimisega sellelt veebisaidilt loetu tõttu. Sellel veebisaidil (www.sinutreener.ee) esitatud teave ja veebisaidilt ostetud toodete või teenuste kasutamine ei loo tervishoiuteenuse osutaja ja patsiendi suhet.

10. 6. Küsimuste korral saada e-kiri aadressil: janika@sinutreener.ee

11.    Vaidluste lahendamine
Andmekaitsega seotud küsimustes palume ühendust võtta aadressil janika@sinutreener.ee.
Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsioon, kelle poole saate pöörduda e-posti aadressil info@aki.ee.
SinuTreener’i privaatsuspoliitika kehtib alates 1.09 2022

LIITU UUDISKIRJAGA

Vormi algus

Vormi lõpp

Scroll to Top

Liitu uudiskirjaga